overzicht

              Het Darwinpark  in het hartje van Zaandam        

 

tennisforum | ontwerp@roko | home | e-mail

 

Overzicht
 
Nieuws
 
Vervuiling
 
Agenda
 
foto's
 
Kroonenburg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nu . , Laatste wijziging :  21 mei 2013. 

 

 

    

     

 

Het Darwinpark is rond 1970 ontstaan, temidden van de stadsuitbreiding. Het vormt de schakel tussen de stad en het buitengebied en heeft een belangrijke ecologische functie. Maar tot voor kort was het Darwinpark slecht toegankelijk. Omdat er alleen fiets- en wandelpaden van oost naar west door het langgerekte park liepen, was het niet meer dan een doorgangspark. De gemeente Zaanstad besloot hier iets aan te doen.

Eerst werd er een noord-zuidpad aangelegd; een wandelpad over de hele lengte van het park. Vervolgens verschenen er in de zuidelijke helft van het park, langs het noord-zuidpad, vier thematuinen met bijpassende kunstwerken. Een bostuin, een moerastuin, een grastuin en een watertuin. Elke thematuin heeft zijn eigen sfeer en karakter. Het zijn zelfstandige biotopen waarin planten en dieren een eenheid vormen. Maar de tuinen hebben wel een duidelijke ecologische relatie; ze blijven in balans door hun samenhang.

 

satelietfoto google earth

herinrichting gezien vanuit de ruimte

 

Wat is er te doen in het Darwinpark

 

kinderboerderij Darwinpark Zaandam


In 1967 schonk Albert Heijn de grootste kinderboerderij in Nederland aan de Zaanse jeugd. Jong en oud raken op de boerderij vertrouwd met een grote verscheidenheid aan (kleine) gezelschapsdieren en (grote) landbouwhuisdieren.

Op de boerderij is een leuke speeltuin. U kunt de kinderen en uzelf trakteren op een ijsje, snoep, drinken e.d. Natuurlijk zijn er echte boerderij-produkten te koop;  eieren, wol, honing, hooi, stro en soms dieren. Tijdens een rondwandeling treft u o.a. een bijenstal  aan. Op het boerderijterrein bevindt zich tevens een natuurmuseum; zeer geschikt voor kinderen.    

Kinderboerderij Darwinpark is een belangrijke recreatieve en educatieve voorziening, die jaarlijks door circa 75.000 mensen wordt bezocht. Steeds vaker wordt de boerderij door schoolklassen bezocht. Zie jaaraanbod biologisch lescentrum.  

Openingstijden boerderij:

Dagelijks: 09.00-17.00
Vrij entree.
Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam
Telefoon: 075-6166906, Fax: 075-6312468
               

      

De kinderboerderij ligt in het zuidelijk gedeelte van het Darwinpark, nabij de woonwijk Poelenburg, in Zaandam-zuidoost. Nabij de hoofdingang aan De Weer kunt u uw fiets stallen of uw auto parkeren. Via openbaar vervoer bereikbaar (vanaf station Zaandam) met bus 65, halte Smitsven, zie ook www.kaart.nl

 

Natuurmuseum E. Heimans  

Het natuurmuseum E. Heimans heeft voornamelijk een educatief doel. Kinderen krijgen in dit museum inzicht in de natuur om hen heen. Zo is er een opstelling van een (veen)weidelandschap, een erfje, een huisje en een kamer. Er wordt gebruik gemaakt van opgezette dieren om aan het publiek uit te leggen hoezeer het leven in en om het huis en de wijk verweven is met natuur. Er komen veel schoolklassen dit museumpje bezoeken.

Openingstijden museum:
Woensdag en zondag: 13.00-17.00 uur
Vaker open tijdens schoolvakanties, maar gesloten tijdens zomervakantie, zie ook bij activiteiten.
Groepen: overige tijdstippen, op afspraak
Entree: 2,50 p.p.
Groepen (vanaf 15 p.): 2,- p.p.
Donateurs: gratis
Adres: Thijssestraat 1, 1504 LB Zaandam
Telefoon: 075-6312020
Fax: 075-6312468
Het Natuurmuseum ligt op het terrein van kinderboerderij Darwinpark, in de woonwijk Poelenburg, in Zaandam-zuidoost. Nabij de hoofdingang van de boerderij, aan De Weer.

schooltuinen Zaandam

Er is in Zaanstad helaas maar één centraal schooltuinencomplex. Dat bevond zich ooit aan de Ringweg en tot voor kort aan Straat Poelenburg. Sinds 2005 is het te vinden in het Darwinpark tegenover de ingang van de kinderboerderij in Zaandam.

 

De Schooltuinen liggen in het zuidelijk gedeelte van het Darwinpark, nabij de woonwijk Poelenburg, in Zaandam-zuidoost. Nabij de hoofdingang aan De Weer kunt u uw fiets stallen of uw auto parkeren. Via openbaar vervoer bereikbaar met bus, zie Connexxion-website.

Openingstijden schooltuinen: Van april t/m oktober: Maandag t/m vrijdag: 09.00-16.00 uur                               Woensdagen: 09.00-12.00 uur   Vrij entree
Adres: De Weer 31 1504 AH Zaandam Telefoon: 075-6312468 Fax: 075-6312468

 

Labyrinth in het amfitheater

In het amfitheater in het Darwinpark is een labyrint aangelegd. Mooi om naar te kijken en heerlijk om eens te lopen. Met je gedachten op nul loop je van buiten naar binnen. Er wordt zelfs beweerd dat het lopen van een labyrint een goede balans tussen linker- en rechter hersenhelft bewerkstelligd!

Labyrint lopen is een vorm van meditatie die ons de ruimte biedt naar onszelf te luisteren. Dit komt misschien wat zweverig over. Maar door velen wordt het na een kennismaking als rustgevend en zelfs leuk ervaren. Er zijn verschillende modellen, die allemaal één ding gemeen hebben. In tegenstelling tot een doolhof, waarbij je moet kiezen tussen verschillende paden, heeft een labyrint één enkel pad dat leidt naar het centrum en weer terug naar buiten. In een doolhof verlies je de weg, in een labyrint vindt je de weg.

Het labyrint komt in veel culturen voor en is niet religie verbonden. In de Franse kathedraal van Chartres ligt het bekendste labyrint en ook in Italië, Engeland en Scandinavië zijn labyrinten. Buiten Europa zijn er labyrinten te vinden in bijvoorbeeld Pakistan, Tibet, Rusland en bij Noordamerikaanse indianen. Het labyrint wordt gezien als symbool voor het leven met alle hoogte- en dieptepunten.
(zaanse wijken)

 

Kunstwerken

Er staan diverse kunstwerken in het zuidelijk gedeelte van het Darwinpark


 

Het Darwinpark is de ‘groene long’ voor een dichtbevolkt stuk Zaandam Zuid-Oost. Het oorspronkelijke ontwerp van het park (uit 1970) voldeed niet meer. Het park had weinig sociale functie, het was geen plek waar mensen graag een ommetje gingen maken, of elkaar ontmoetten. De meeste verbindingen door het park liepen van oost naar west, de kortste weg door het groen. Het Darwinpark was kortom voor de omwonenden niet veel meer dan een doorgangs­gebied op weg naar een gezelliger plek.

In het kader van ‘Plannen met Zaanstad’ werd rond de eeuwwisseling besloten om het park op te knappen. Het fundament voor de nieuwe inrichting van het park werd gelegd door de beeldend kunstenaars Nicole van der Heijden en Jaap Velserboer, in hun toekomstvisie op het Darwinpark, (het ‘Landart-rapport’, 2000).

Een van de belangrijke ingrepen was de aanleg van een pad door het park van noord naar zuid. Daarnaast kwamen er allerlei toevoegingen aan het park waardoor het veel aantrekkelijker is geworden en een meer sociale functie kreeg. De meest spraakmakende vernieuwing was het aanleggen van vier thematuinen aan de oostkant van het Darwinpark, dicht tegen de woonblokken van de wijk Poelenburg aan.

Zo ontstonden vier bijzondere plekken in het park, ieder met een eigen sfeer. Elke tuin is aangelegd rondom een kunstwerk, dat speciaal voor die plek is gemaakt, en in ieder jaargetijde weer een ander aanzicht heeft.

De vier kunstwerken zijn ontworpen door Kees Bierman, een kun­stenaar die gefascineerd wordt door de werking van de tijd, door groeiende natuur, en door het onophoudelijk streven van de mens om die groei in te dammen en in banen te leiden. Zijn werk lijkt vaak op te gaan in de omringende natuur, maar is tegelijkertijd direct herkenbaar als mensenwerk, een ingreep in de natuurlijke omgeving.

In de vier thematuinen van het Darwinpark komt de aanpak van Bierman perfect tot zijn recht. De kunstwerken bestaan uit open constructies van betonijzer. Elke constructie wordt beplant en groeit geleidelijk aan vol. De natuur neemt bezit van de constructies. Elke verandering in de natuur, zoals de wisseling van de seizoenen, geeft de beelden een ander aanzicht. Het zijn kortom ‘levende kunstwerken’. We lopen langs de thematuinen, vanaf de Twiskeweg naar het zuiden, een wandeling die we iedereen aanraden.

Bostuin

Een dicht beplant stukje van het park. Er staan vooral notenbomen en heesters die bessen dragen. Een paradijs voor vogeltjes, zeker in herfst en winter. Toegangspoort tot deze fraaie bostuin is een 8 meter hoge boogcon­structie. In deze imposant hoge poort (symbool van menselijke over­moed?) zijn beuken geplant. De bomen houden hun blad lang vast, zodat de boogconstructie tot in het voorjaar mooi lichtbruin gekleurd is.

Grastuin

In het hoge gras van de grastuin zijn paden gemaaid, loodrecht op elkaar. Daartussen blijft genoeg plek voor de wilde bloemen die hier in de lente voorzichtig mooi staan te wezen, en soms uitbundige bossen vormen. De grastuin moet een lustoord zijn voor vlinders en hommels. Middenin het perk staat op een lichte verhoging een soort hunebed. Deze constructie van Kees Bierman groeit in snel tempo vol met klimop, en blijft het grootste deel van het jaar groen.

Moerastuin

Een merkwaardige tulbandvorm omsluit de centrale poel in de moeras­tuin, die kikkers en salamanders moet trekken. De koepel is beplant met wilde wingerd, een vriendelijke maar hardnekkige klimplant waar­van de bladeren vooral in de herfst prachtig vlammend kleuren. In de winter verliest de wingerd zijn bladeren, en wordt de ijzerconstructie weer zichtbaar door het netwerk van ranken heen.

Watertuin

De merkwaardigste plek in het Darwinpark is de watertuin in het zuidelijkste puntje van het park. Twee eilandjes zijn verbonden door een lange houten steiger, die onder een ‘waterpoort’ door loopt. In deze waterpoort heeft Kees Bierman groene coniferen gedacht. Dit kunstwerk biedt dus door het jaar heen ongeveer hetzelfde aanzicht.

Bereikbaar vanaf Zaandam CS met: bus 92 (Amsterdam CS) of 87 (Poelenburg Zuidervaart), halte Twiskeweg/Thijssehof.

 

Beeldengroep "Man-Vrouw" in het Darwinpark


Drie metalen figuratieve sculpturen van beeldend kunstenaar Theo Schepens zijn geplaatst in het noordelijke deel van het Darwinpark, tegenover de Koopvaardijstraat.

   

In het noordelijk deel van het Darwinpark zijn drie prikkelende kunsttoepassingen gerealiseerd. De beelden springen in het oog door hun opvallende vormgeving en de bijzondere lichaamsexpressies van man en vrouw.

De vormgeving kwam tot stand middels gescand handboetseerwerk in combinatie met het maken van posities in een animatieprogramma. In het animatieprogramma veranderen de beelden doorlopend van beweging, emotie, uitdrukking en stijl. Door deze bewegingen op verschillende momenten vast te leggen, zijn figuren tot stand gekomen die onderling van stijl en uitstraling verschillen.

De stijlen variëren van amorf en minimaal figuratief tot realistisch en een exacte weergave van een 3D menselijke bodyscan. Het resultaat is een beeldengroep bestaande uit drie beelden waarbij detaillering, emotie en geslacht van de figuren onderling aan elkaar gerelateerd zijn.

De beelden zijn een vertaling van de innerlijke vrouwelijke en mannelijke kant van een individu. De vrouwelijke kant zou je emotioneel, communiicatief en veranderlijk kunnen noemen.

De mannelijke kant is relativerend, op zichzelf staand en richtinggevend. In de beelden lijkt de emotionele kant van het vrouwelijke zich vrijelijk te kunnen uitdrukken waarbij de mannelijke kant op zachte wijze de regie heeft. De samensmelting van de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten staat voor veranderingsprocessen van emoties en gedachtes waarbij tegelijkertijd richting en focus bepaald worden. Voor kunstenaar Theo Schepens levert de koppeling van twee innerlijke gedachten het volgende op, 'het vrouwelijke in de mens dat te veel doelen had wordt productief terwijl het mannelijke dat geen doel kende een doel heeft gekregen en energie kwijt kan'.

De animatieloop van de beeldengroep is vanaf begin 2010 te bekijken op http://www.darwinpark.nl/

Kunstenaar Theo Schepens
Technische realisatie Theo Schepens
Titel 'Man-Vrouw'
Locatie Darwinpark Noord,
Koopvaardijstraat ter hoogte van nr. 90 in Zaandam

Oplevering Oktober 2009
Formaat 290x120x60cm, 140x150x20cm, 53x39X14cm
Techniek Roestvrijstaal

Opdrachtgever Gemeente Zaanstad

 

 

belangengroep Houd het darwinpark groen